Loginpagina
MIJN DIABETES PROFIEL
Een moment geduld a.u.b.
Wachtwoord vergeten?
Vul hier uw e-mailadres in en klik vervolgens op [Nieuw wachtwoord aanvragen].
Terug
Informatie

‘Uw patiënt gaat aan de slag met ‘Mijn Diabetes Profiel’ en ú ziet hoe uw patiënt er wat betreft de diabetes voorstaat’

Mijn Diabetes Profiel (MDP) start met een ‘online intake’ waarbij uw patiënt vragen krijgt over diens huidige voedings-, bewegings-, en rookgedrag, én medicatietrouw. Aansluitend krijgt uw patiënt terugkoppeling van de resultaten én uitgebreid gepersonaliseerd video- en tekstadvies over hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Verder krijgen deelnemers inzicht in hun risicogedragingen, kunnen ze hun consult (leren) voorbereiden en vragen stellen, en kunnen ze realistische doelen formuleren, deze monitoren en hier aan werken. Tot slot kunnen ze hun eigen waardes (zoals glucose, gewicht, bloeddruk en BMI) bijhouden in de tijd. Op basis van de activiteiten in MDP van een deelnemer, krijgt u als zorgverlener terugkoppeling in MDP via een overzichtelijk rapport. Hierin is in één oogopslag te zien hoe de patiënt ervoor staat qua therapietrouw, welke vragen de patiënt heeft, hoe het beloop was tussen de consulten, aan welke doelen de patiënt heeft gewerkt en elke waardes de patiënt heeft bijgehouden. Dit kan worden gebruikt om meer grip te krijgen op het zorg- en behandelproces, én binnen consulten.


Wat vragen wij aan u?

Vanaf 1 september 2017 start een studie die gedurende 6 maanden de effectiviteit van MDP onderzoekt. De helft van de patiënten (circa 300) krijgt toegang tot MDP, de andere helft ontvangt reguliere zorg. Deze laatste groep krijgt in de eerste 6 maanden géén toegang tot MDP, maar vult enkel bij start en na 6 maanden een vragenlijst in. Deze groep dient als controle groep. Bij de start en na 6 maanden wordt therapietrouw dus via vragenlijsten in kaart gebracht bij beide groepen. De groep met toegang tot MDP zal via de tool aan de slag gaan om therapietrouw te verbeteren. De groep die geen toegang krijgt, dient dus als controle groep. Wél kunnen deelnemers uit de controle groep, ná de eerste 6 maanden, ook toegang krijgen tot het volledige Mijn Diabetes Profiel programma. Dit is fijn voor uw deelnemers, want uiteindelijk krijgt dus iedereen toegang tot het programma en de kans om te profiteren van de adviezen en faciliteiten van MDP.

Als uw team aan het onderzoek wil meedoen, kan een potentiële deelnemer het beste worden benaderd voor deelname door de eigen praktijkondersteuner (POH) of diabetesverpleegkundige (DVK). Dit is essentieel aangezien de betreffende zorgverlener terugkoppeling krijgt van de activiteiten in MDP van een deelnemer. Uw investering is het werven van deelnemers, daarna gaat uw patiënt zelf aan de slag en wijst MDP de patiënt de weg. Het werven van een deelnemer duurt max. 3 minuten, en bestaat uit het kort introduceren van de studie, het vragen voor deelname, en (indien interesse) het aanmelden van de deelnemer in MDP. We vragen elke deelnemende POH of DVK, bij voorkeur minimaal 10 patiënten te werven. Hiervoor is tijd van september tot en met december 2017. Het zal u in deze 4 maanden maximaal 1-1.5 uur tijd kosten. Én het levert u meer betrokken, geactiveerde en therapietrouwe patiënten op.


Randomisatie: wel of geen toegang tot het programma in de 1e 6 maanden?

Als u als zorgverlener besluit mee te doen dan gaat u patiënten werven en aanmelden. Na aanmelding krijgt uw deelnemer een e-mail en kan deze zelf aan de slag. Uw deelnemers worden door het toeval ingedeeld in a) de programma groep of b) de controle groep. Stel dat u 10 patiënten aanmeldt, dan zullen deze nagenoeg naar 50:50 ratio worden verdeeld over beide groepen. Hier hebt u geen invloed op, dit gebeurt automatisch door het programma. Dit document verschaft meer informatie over Mijn Diabetes Profiel én de randomisatieprocedure. Aanmelden kan via de klop hierboven:

Project in 5 minuten
TeamContact
Gezondheidsbevordering
Peter Debyeplein 1
6200 MD Maastricht

info@mijndiabetesprofiel.nl
Tel: 123-456-7890